Origen del mètode 

Marcel Caufriez, Doctor en Kinesiteràpia i rehabilitació (ciències de la motricitat), diplomat en Sexologia clínica i Ciències Familiars i en Paleontologia Humana, és protagonista de la Neuromiostàtica Visceral, és un dels pares fundadors de la reeducació uro-ginecològica, en particular a Bélgica i Canadà, creador del concepte “Hipopresivo, del Tonímetre Perineal, de la Fisiosexologia, i de nombroses tècniques i equips en el camp de la fisioteràpia uroginecològia. 

Als anys 80 treballant en sales de part i en la reeducació ginecològica post-part va observar que la pressió exercida pel diafragma toràcic juntament amb una resistència parietal dèbil eren els factors desencadenants de les hèrnies vaginals (prolapses i incontinència urinària a l’esforç). Així mateix va descobrir la relació postural antagònica entre el Serrato major i el Diafragma 

toràcic, de manera que al tensar els serratos provocava una expansió toràcica, reflexe a l’hora que una relaxació tònica del diafragma toràcic, provocaven una disminució de la pressió intra-abdominal amb la corresponent intrusió d’aquestes hèrnies. D’aquesta manera van sorgir els inicis de les tècniques hiporessives, definides com a “tècniques d’aspiració diafragmàtica”.

Al 1989, edita la primera obra en francès que fa esment a aquesta tècnica Com a teràpia rehabilitadora “Therapies Manuelles et instrumental es en Uro-gynécologie”.

Durant aquesta dècada, aquestes tècniques van evolucionar aplicant descobriments d’altres investigadors com Kabath,  Klapp, Bobath, Perrin o Jacobson. Caufriez publica la primera edició en francès del llibre “Gymnastique Abdominale Hypopressive” donant forma als primers exercicis i postures estàtiques del mètode Gimnasia Abdominal Hipopresiva (GAH).

Avui en dia la GAH engloba un programa de gimnàstica amb objecte holístic, tècniques de teràpia manual o instrumental i tècniques eco-fisiològiques enfocant a la prevenció, a l’alleujament simptomàtic o a la curació.

2006-07 veient la necessitat de Treballar des de la base en joves esportistes o practicants del fitness, Marcel Caufriez va  decidir crear un programa específic  per prevenir disfuncions a l’ hora que millorava la salut i la condició física sense posar en risc la funció i la salut de les persones.

Així mitjançant el desenvolupament d’aquestes tècniques neix HypopressiveRSF, que constitueix una reprogramació sistèmica funcional  que s’ inicia a la zona centre del cos humà , tant estàtica com dinàmica, millorant la salut i la condició física a l’hora que prevenint possibles disfuncions.